German DX Foundation - GDXF
Most Wanted DXCC Entities

Most Wanted DXCC Entities from Germany

Select Year   2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
or    
Select DXCC Entity  

Entity Ranking for UK, Uzbekistan

UK, Uzbekistan Ranking
Category needed by 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Mixed 6% 115 122 144 174 185 188 177 198 205 - - - 125 127 -
CW 9% 115 119 121 139 149 131 134 164 202 - - - - - -
Phone 24% 82 77 90 105 114 115 127 149 148 - - - - - -
Digital 23% 179 210 207 221 231 222 219 238 214 - - - - - -