German DX Foundation - GDXF
Mega DXpeditons Honor Roll

VU7LD/* - Lakshadweep - 2006

Introduction | Honor Roll | by Year | by Prefix | DXCC Entities | Continents | Single OP | World Records
Top 20 Bands | Top 20 Modes | QSOs per Day | Operators | Operators vs. countries | QSL Gallery | Needed

QSL VU7LD/* Previous DXpedition: 5A7A Next DXpedition: 1A4A

Operation: December 1, 2006 - December 27, 2006 (27 days)
Stations: 4 loc x 2 stns = 8
Operators: VU2GGM VU2GMN VU2IZO VU2LBW VU2LX VU2MTT VU2NKS VU2NXM VU2PAI VU2PJP VU2RCR VU2RDQ VU2SBJ VU2SJD VU2SWS VU2TS VU2UR VU2ZAP VU3DMP VU3ELR VU3KKZ VU3RSB VU3SPQ (23 operators)
QSOs:
Total QSOs Uniques
57,946 n/a
per Band:
160m 80m 40m 20m 17m 15m 12m 10m
908 1,917 8,157 21,671 11,156 9,503 3,321 1,313
per Mode:
CW Phone Digital
16,985 37,850 3,111